b27b_planskisse_5etg

Ta kontakt i dag for mer informasjon og visning. Lokalene er populære, så er du interessert så ikke vent. Ring Christopher Hagelund på +47 922 91 350.

Leier du kontor før 30. juni får du gratis leie i juli.
(forutsetter 12 mnd leie)