Apall Design er et lite designkontor med bred kompetanse og mer enn 15 års erfaring innen merkevarebygging og visuell profilering for store og små oppdragsgivere som benytter design som strategisk virkemiddel.

Apall Design har kun 1 ansatt men jobber i et nettverk av dyktige mennesker med kompetanse som utfyller min egen. Nettverket trekkes inn i prosjekter ved behov som gir kunden fleksibilitet og bidrar til at vi kan løse store og små oppdrag, alt etter kundens behov. Vi mener at denne arbeidsformen er kundevennlig og kostnadseffektiv, samt øker kvaliteten på oppdragene, ved at det alltid hentes inn de «riktige hodene» skreddersydd til hvert prosjekt.

Apall Design har de senere år stått for utviklingen av flere store grafiske profiler som; Kioskkjeden Deli de Luca og totalprofilering av Saga Hotel Oslo. Jeg har jobbet i mer enn 5 år med profilmateriell for Norsk Leca og har ytterligere erfaring fra jobb innen offentlig sektor som bla. utvikling av det Nordiske profilprogrammet Nøkkelhullet. Apall Design har vunnet fram i flere byråkonkurranser gjennom Innovasjon Norge og Norsk Designråd om utvikling av profilprogrammer og ny emballasje for små matskalaprodusenter rundt om i Norge.

Se min hjemmeside for ytterligere referanser: www.apall-design.no