sos_stafett01

Workhouse deltok i Holmenkollstafetten sammen med UngSOS (SOS Barnebyer).

Workhouse deltok i løpet med to personer og bidro med penger til UngSOS. UngSOS, frivillige for SOS-barnebyer, bidrar inn til SOS-familieprogram i Mwanza i Tanzania.

Tidene vi løp på var kanskje ikke de beste, men saken vi løp for er god. Les mer under om UngSOS sitt prosjekt i Mwanza i Tanzania.

Lørdag 11. mai løp 75 jenter og gutter Holmenkollstafetten til inntekt for SOS-barnebyer. UngSOS, frivillige for SOS-barnebyer, bidrar inn til SOS-familieprogram i Mwanza i Tanzania.

UngSOS fikk til sammen inn 52 500 kroner til prosjektet gjennom startskontigent fra løperne og bidrag fra sponsorer som vi stolt viste frem på t-skjortene vi løp med. Bidraget på 52 500 kroner vil gå uavkortet til SOS-familieprogram i Arusha i Tanzania.

SOS-familieprogram i Mwanza i Tanzania
Familieprogrammet i Mwanza startet i 2010 og hjelper i dag 800 barn og deres familier. I løpet av 2013 vil 200 nye barn komme inn i programmet. Det aller beste for barn er å vokse opp i sin biologiske familie. SOS-familie program retter fokus på akkurat dette og sørger for kursing og veiledning til omsorgspersoner slik at de bedre kan ta seg av barna
de har ansvaret for.

Blant aktivitetene er:

  • Støtte til inntektsskapende aktiviteter som kylling oppdrett, salg av diverse matvarer og klær.
  • Familieprogrammet tilbyr støtte til skoleutgifter og mat for utsatte familier. Det er i dag 489 barn som går på skolen fra familieprogrammet.
  • Familieprogrammet driver kompetansebygging av lokale frivillige slik at de kan bidra mer effektivt i sitt lokalsamfunn. Lokalsamfunnets evne til å respondere og hjelpe barn som står i fare for å miste omsorgen fra sin familie, har blitt bedre.
  • Familieprogrammet tilrettelegger for spare og lånegrupper som gir avgjørende hjelp til mange familier. Noen familier har klart å bygge små hus fra mindre lån og inntekt fra familieprogrammets aktiviteter.
  • Familieprogrammet fokuserer på yrkesutdannelse. 15 stykker har fullført søm og brodering, 5 stykker tar kurs for å bli bilmekaniker og 1 har fullført og fått sertifikat i jordbruk.
  • Familieprogrammet har informasjonskampanjer om helse, ernæring og hiv/aids.
  • Familieprogrammet oppfordrer voksne til å gå tilbake til skolebenken for å få lese og skrive kunnskap som vil øke forståelse og selvtillit.
  • Familieprogrammet baserer seg på hjelp til selvhjelp og målet er at familiene som kommer inn i programmet skal etter hvert klare seg på egen hånd og bidra positivt inn til lokalsamfunnet.