Mer plass – større lokaler?

Er du ute etter større lokaler? Vi har et stort nettverk av eiendomsbesittere og kan hjelpe din bedrift med å finne det rette lokalet. Gi oss en spesifikasjon på hvor mange kontorplasser dere trenger og vi skreddersyr en løsning som passer. Vi kan også hjelpe til med å innrede kontoret, organisere og bestille møbler, internett m.m.

Kontakt Christopher Hagelund på 922 91 350 for mer informasjon